Ida Waage Nielsen

IDA WAAGE NIELSEN OG

HANS BIERING FONSBØL

Praksis for Sundhed og Udvikling

HANS OM IDA?

IDA WAAGE NIELSEN


Ida havde det meste af sin opvækst og skolegang i Norge, og har bl. a. hermed fået menneskelivets mangfoldighed med fra starten af sit liv. Hun tog sin psykologuddannelse fra Århus Universitet og blev cand. psych. i 1984.


Efter ansættelser i skolevæsenet, arbejdsmarkeds-revalideringen samt indenfor krise-psykologien startede hun som privat praktiserende i 1990. Sideløbende hermed havde hun deltids-ansættelse ved smerteklinikken og høreklinikken på Vejle Sygehus, hvor hun var primus motor i udviklingen af tilbuddet om psykologisk smertebehandling.


I 1993 fik hun overenskomst med den offentlige sygesikring.


Hun har siden 1998 været privat praktiserende på fuld tid i vores fælles klinik på Billensteinsvej 15 i Bredballe, Vejle Øst. I 1999 afsluttede hun sin specialistuddannelse i psykoterapi og i 2002 blev hun specialist i sundhedspsykologi.


Udefra set bruger Ida i sin praksis både naturvidenskabelige, humanistiske og psykodynamiske metoder, alt efter klientens problemstilling og tids- punktet i terapiforløbet. Hun er inspireret af både kognitiv og eksistentiel terapi og har i mange år også inddraget dybdepsykologiske og kreative metoder som tegneterapi og dybde-visualisering. Hun har bl. a haft længere uddannelsesforløb i tegneterapi hos Vibeke Skov, kybernetisk psykologi hos Ole Vedfelt og ”The personal totem-pole proces” hos Steven Gallegos.


Hun har dybtgående erfaring med behandling af stress samt fysisk og psykisk smerte. Som behandler og terapeut er et af hendes kerneområder langvarige behandlingsforløb i forhold til fastlåste smerteproblematikker på baggrund af multi-traumatisering. "Livsstils-ændring" er både her og i al almindelighed et nøglebegreb for hende.


Indefra set er Ida i sit arbejde drevet af et stærkt ønske om at mennesker kan  bevæge sig fra overlevelse til at, leve og blomstre. Hun vil gerne tage udgangspunkt i fysiske såvel som psykiske aspekter ved menneskers trivsel – eller mangel på samme. Hun elsker sit arbejde og stræber både tålmodigt og vedholdende efter god støtte til menneskers forsøg på at løse hårdknuderne i deres liv.


Ida’s engagement i sit fag viser sig også i hendes aktiviteter i Dansk Psykolog Forening, hvor hun bl. a. har haft tillidshverv som regional kontaktperson og styrelsesmedlem i Sundhedspsykologisk Selskab.

HVEM ER VI?

For at vide mere om os

Klik her

KONTAKT OS

For mere oplysninger og tidsbestilling

Klik her

PRISER

At vide mere om priser

Klik her

Psykologerne

IDA WAAGE NIELSEN OG

HANS BIERING FONSBØL

Praksis for Sundhed og Udvikling

KONTAKT OS


Billensteinsvej 15, Bredballe 7120 Vejle Ø.

75 71 26 70

Vi kan kontaktes for yderligere oplysninger og tidsbestilling på telefon 75712670,

bedst 8.00 - 8.30

Copyright @ All Rights Reserved