Behandling - Afbudsregler

Vi arbejder med samtaleterapi i forhold til en række af de problemer, vanskeligheder
og udfordringer, mennesker kan møde på deres vej. Vi tilbyder også kurser og super-
vision.

Vi har erfaring på områderne:

Psykologisk smertebehandling
Krisepsykologi
Angst, stress og nedtrykthed
Samlivs- og par-problemer
Personlighedsudvikling og -vurdering
Livsstils-ændring
Flygtningeproblematik
Pædagogisk psykologi
Børnepsykologi
Skole/uddannelsesproblemer 

Supervision af psykologer og andre faggrupper

Vi har begge aftale med sygesikringen og kan således modtage henvisninger
fra praktiserende læger.

Afbudsregler og praktiske oplysninger.

Hvis Du / I bliver forhindret i at komme bedes Du / I melde afbud hurtigst muligt

og senest kl. 16.00 dagen før; - evt. på telefonsvareren, som er åben altid.

Uden afbud således, vil vi opkræve honoraret for konsultationen, - uanset grunden til at

Du / I ikke er kommet.

 

Medbring venligst sygesikringskort.